2019
Digitálna budúcnosť
8. - 9. november 2019
Residence Hotel & Club ****
Donovaly


Cieľom Kongresu je zviditeľniť dôležitosť prepojenia stomatológa, zubného technika a pacienta pri digitálnom zhotovovaní zubných náhrad.


Digitalizácia výroby zubných náhrad sa v stomatológii rýchlo adaptovala do praxe. V každom smere sa dnes stretávame s tým, že technologické postupy výroby zubných náhrad sa na strane jednej zjednodušujú a na strane druhej zrýchľujú a spresňujú. Nové systémy kladú dôraz na vysokú estetiku, funkčnosť a čas výroby.

Všetky tieto dnešné požiadavky vznikli z možnosti CAD/CAM technológie, ktorá umožňuje vyrobiť väčšiu časť náhrad pomocou softvérov, CNC strojov a skenerov.

Veľa svetových výrobcov dentálnych materiálov sa pomaly prispôsobovali trendu CAD/CAM. Dnes už má každý výrobca vo svojom portfóliu materiál, určený práve pre túto technológiu, čo umožňuje voľnosť vo výbere použitého materiálu, s čím je spojená kvalita a funkčnosť výrobkov.

Aby sme mohli naďalej meniť odvetvie a zlepšovať štandardy starostlivosti prostredníctvom digitálnej stomatológie, nastáva potreba zlepšenia možností prepojenia zubného technika a stomatológa na základe softvérov a skenerov. Digitálna predprotetická príprava dnes umožňuje pacienta vtiahnuť do celého výrobného procesu a tak nastaviť vizuál protetickej zmeny podľa jeho očakávaní a anatomických možností.

Na základe nových možností sme pre Vás pripravili kongres, ktorého cieľom bude obohatiť vedomosti a doplniť skúsenosti pri digitálnej výrobe a zároveň otvoriť nové možnosti pri zhotovovaní zubných náhrad.

Skupina prednášajúcich Vám predstaví ako robiť rekonštrukcie chrupu menej invazívne, rýchlejšie, presnejšie a zároveň vysoko estetickejšie.